تاريخ : جمعه ۱۹ خرداد۱۳۹۱ | ۱۳:۲۶ بعد از ظهر | نویسنده : سلام زندگی

قانون بقای کثافت :

برای تمیز کردن هر چیزی باید چیز دیگری را کثیف کرد!

برای پی بردن به ارزش یک دوست آن را از دست بده!

به نرمی زدشمن توان کرد دوست / چو با دوست سختی کنی دشمن است!

واعظی پرسید از فرزند خویش / هیچ می دانی مسلمانی به چیست؟ / صدق و بی آزاری و خدمت به خلق / هم عبادت هم کلید زندگیست / گفت زین معیار اندر شهر ما / یک مسلمان هست آن هم ارمنیست!

دانش نوری است که خداوند در دل هر که خواهد نهد.                حضرت محمد (ص)

حکمت درختی است که در دل روید و میوه از زبان دهد.            بطلمیوس

اگر خواهی راز تو را دشمن نداند بادوست مگوی!                   سعدی

هر چه قفس تنگ تر آزادی شیرین تر !                   مثل آلمانی

کتاب غذای روح بشر است.                   حضرت علی (ع)

نیکوکار زنده ی جاوید است اگر چه او را در کوی خاموشان قرار دهند!                    حضرت علی (ع)

بهترین وسیله ی دفع دشمنان زیاد کردن دوستان است!                بیسمارک

ادب قیمتی ندارد اما با آن می توان همه چیز را خرید!               بالکر

مسلمان را از مرگ بیمی نیست.              حضرت محمد (ص)

در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی.                     روسو

فکر کردن صحبت با خودمان است!                       مثل اسپانیایی

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیتی بزرگ است.                     شکسپیر

از ارتکاب به گناه شادی مکن چون مسرت از گناه از عملش بدتر است!                     امام سجاد (ع)

خوشخویی بالاترین مرتبه از نجابت است!                حضرت علی (ع)

عاقل دیدگاه خود را تغییر می دهد ولی احمق هرگز!                 باتلر

عقل آنچه را می داند نمی گوید ولی آنچه را که می گوید می داند!               ارسطو

کرم و بخشش قبل از سوال است!             امام حسین (ع)

امیدت را از دیگران قطع نما تا آسوده و آزاد زندگی کنی!                       حضرت علی (ع)